اگر به دنبال رایحه خاص می باشید و دوست دارید تا در میان سایرین مخصوصا جنس مخالف بیشتر مورد توجه باشید پیشنهاد تنها یک گزینه است.بله عطر ۲۱۲ که با نام ادکلن ۲۱۲ نیز شناخته شده است و به عنوان عطری س٫ ک .س٫ی معروف است.وجود رایحه ای بسیار فریبنده و غیر قابل مقاومت در […]

ادامه مطلب ...