قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس

خرید پستی مطمئنی را با من و تو خرید تجربه نمایید.

فروشگاه اینترنتی من و تو خرید

09359482324|09361633010 همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب

یقه حلزونی به روش خانم عمرانی

یقه حلزونی به روش آموزش خیاطی خانم عمرانی با نمایش فیلم

قد بلوز را روی دولای باز پارچه علامت زده (الف- ب) و ۲۰ سانت برای حلزون آن داخل شویم (الف- ج) (ب د) و بعد از ۲۰ سانت بالا تنه ساده را پیاده می‌کنیم. از گودی گردن طرف سرشانه ۱ سانت داخل شده و میزان بازی یقه را به شکل ۷ به بلندی ۱۵ الی ۲۰ سانت علامت زده (ه- و) و از محل بازی یقه به ۳۰ سانت به بالاتنه وصل می‌کنیم (و- ز) و از خط کمر ۱۰ سانت پایین آمده و از ۳۰ سانت جلو به ۵ سانت زیر خط کمر به صورت مورب علامت زده (ز- ح) و پایین بالاتنه و یا گشادی پایین آن را نصف کرده ۱۵ سانت پایین آمده و این خطوط را به هم وصل می‌کنیم (ز- ح – ط) و از طرف پهلوی بالاتنه ۵ سانت بالا رفته و خط (ط- ی) وصل می‌کنیم و برش می‌زنیم.

برای خرید سی دی آموزش خیاطی از طریق سایت ما اقدام نمایید.
پشت
روی دولای بسته بالا تنه ساده را علامت گذاری و گودی گردن پشت را نیز ۱ سانت گشاد کرده و از طرف پهلوی پشت ۵ سانت بالا رفته تا پهلوهای پشت و جلو یک اندازه شود.
دوخت:
دوخت آن ساده می‌باشد با این تفاوت که جلو لباس را دوخت می‌کنیم تا به صورت حلزونی شود.
یقه آرشال آمریکایی
قد کت را روی دولای باز پارچه علامت می‌زنیم (الف- ب) ۱۰ سانت برای سجاف یقه داخل می‌شویم (الف- ج) (ب- د) بعد گودی گردن را ۷ به ۲۰ سانت تا روی خط سینه علامت می‌زنیم (ه- و) و بالاتنه اولیه را بعد از ۱۰ سانت سجاف پیاده می‌کنیم.

اموزش دوخت یقه در مجموعه آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانواده

از ۷ سانت گردن ۱۱- ۹ سانت بالا رفته (ه – ز) ۸ تا ۱۰ سانت پشت یقه را داخل می‌شویم (ز- ح) و به صورت هلال از پشت گردن تا خط کارور (ح- ط) می‌رسانیم و ۵ سانت از سجاف را برای فرم یقه و ۵ سانت دیگر را به سر سجاف می‌رسانیم (ط- ی) و پایین یقه را به صورت ۷ علامت می‌زنیم (ی – و) و پاین یقه را برش می‌زنیم. پایین کت را می‌توانیم به صورت هلال علامت زده و برش بزنیم (د- ک).

سجاف و روش دوخت آن

سجاف یقه را مانند خود می‌باشد. سجاف را لایی زده و به لباس دوخت می‌کنیم. گودی گردن پشت اگر کوچک بود آن را ۱ سانت بزرگ می‌کنیم و یقه را ۱ سانت دوخت می‌کنیم. اگر یقه بزرگ بود ۱ سانت گودی گردن پشت را بزرگ‌تر می‌کنیم و به یقه وصل می‌کنیم.
یقه‌های آرشال و آمریکایی بدون پشت یقه
قد کت را روی دولای باز پارچه علامت می‌زنیم (الف- ب) برای پهنای یقه ۸ تا ۱۰ سانت داخل شده علامت می‌زنیم (الف- ج) (ب- د) و میزان بازی یقه را ۷ به ۲۰ سانت به صورت ۷ علامت می‌زنیم (ه- و) و به صورت آرشال بدون پشت یقه علامت می‌زنیم و قسمت جلو یقه را به اندازه ۵ سانت از قد لباس بالا رفته به ۷ سانت گودی گردن وصل می‌کنیم (ز- ح – ه) علامت می‌زنیم و یقه را برش می‌زنیم. برای این مدل یقه شیب سرشانه را برش نمی‌زنیم تا یقه را با سجاف دوخت کنیم و برگشت یقه را که دادیم یقه را به روی سرشانه قرار می‌دهیم. بعد شیب سرشانه را ۲ سانت پایین آمده شیب سرشانه را برش می‌زنیم.

آموزش سجاف در cd اموزش خیاطی خانم عمرانی

سجاف یقه را مانند خود یقه برش می‌زنیم. سجاف را لایی زده و از قسمت جلو به لباس دوخت می‌کنیم. قسمت پشت نیز احتیاج به سجاف دارد.
دوخت:
اول سجاف یقه را به لباس دوخت می‌کنیم بعد سجاف پشت را به گودی گردن لباس دوخت می‌کنیم. بعد از طرف سرشانه سجاف‌ها را به هم وصل می‌کنیم و سرشانه و سجاف‌ها را روی هم قرار داده و دوخت می‌کنیم.

یقه ملوانی در دی وی  دی آموزش خیاطی خانم عمرانی

قد کت را روی دولای باز پارچه علامت می‌زنیم (الف- ب) ۸ تا ۱۰ سانت برای سجاف آن داخل شده علامت می‌زنیم (الف- ج) (ب- د) و میزان بازی یقه را بجای ۷ سانت ۸ علامت می‌زنیم تا یقه بازتر باشد و بازی یقه تا خط سینه یا ۵ سانت پایین‌تر از سینه علامت می‌زنیم (ه- و) بعد بالاتنه ساده را پیاده می‌کنیم. پشت نیز بالاتنه ساده و اولیه می‌باشد.
یقه:
پارچه‌ای را دولا کرده و میزان بازی یقه را روی آن علامت می‌زنیم (ه- و) (ه- ی) (و- ک) به پهنای ۱۰ سانت و از گودی گردن پشت نیز ۲۰ سانت پایین‌تر از گودی گردن علامت می‌زنیم. (ی- ه- ز- ح- ط) کل یقه را علامت می‌زنیم.
سجاف:
سجاف یقه را به صورت ۷ از سرشانه تا بازی یقه و پشت یقه علامت می‌زنیم.
دوخت در فیلم های آموزش خیاطی خانم عمرانی به روش آسان آموزش داده شده است.
یقه را لایی می‌زنیم و روی یقه قرار می‌دهیم. سجاف یقه را روی یقه و بالاتنه گذاشته تا یقه بین سجاف و لباس قرار گرفته دوخت می‌کنیم.
یقه ایستاده مدل‌دار
قد کت را روی دولای باز پارچه علامت می‌زنیم (الف- ب) و بالاتنه ساده را پیاده می‌کنیم و از گودی گردن جلو طرف سرشانه ۱ سانت داخل می‌شویم و از دولای باز پارچه جلو ۳ سانت یقه را گودتر کرده (ج- د) و از روی خط سینه نیز ۵ سانت داخل می‌شویم و تا ۳ سانت قبل از خط کمر علامت‌‌ها را به هم می‌رسانیم (د- ه- و) قد بالاتنه جلو را منهای ۲ سانت کرده و آن را برش می‌زنیم (نقطه ج- و) و ۶ تا ۷ سانت از این نقطه پایین آمده برش دوم را می‌زنیم (و- ز) و برای جلو لباس قسمت پایین کت ۶ سانت به صورت مورب علامت می‌زنیم و آن را هلال می‌کنیم. (ب) پشت ساده می‌باشد با همین برش‌ها و برای قسمت پشت پنس علامت می‌زنیم. قسمت جلو و پایینش را نیز می‌توانیم دکوب بدهیم و یا پنس.

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانواده , آموزش خیاطی خانم عمرانی جدیدخیاطی بدون الگو