قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس

خرید پستی مطمئنی را با من و تو خرید تجربه نمایید.

فروشگاه اینترنتی من و تو خرید

09359482324|09361633010 همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب

لباس‌های نوزادی و اموزش کامل ان در کتاب خیاطی

لباس‌های نوزادی و اموزش کامل ان در کتاب خیاطی
زیرپوش نوزادی
قد زیرپوش که ۳۰ الی ۳۵ سانت می‌باشد. روی چهارلای بسته پیاده می‌کنیم. (الف- ب) و گشادی آن را ۴/۱ دور سینه و ۲ سانت برای چسبان بودن آن و یا فقط ۴/۱ دور سینه را برای گشادی زیرپوش در نظر می‌گیریم که نقطه (ز- و) می‌باشد. بعد از قد ۵ به ۲ برای گردن داخل می‌شویم (ج- د) و سرشانه را ۷ سانت داخل می‌شویم. (ج- ه) با شیب سرشانه که سانت ۲ علامت می‌زنیم و بلندی حلقه را بعد از شیب سرشانه ۱۲ تا ۱۴ سانت پایین آمده (ه- و) و برای سینه ۴/۱ دور سینه برای گشادی در نظر می‌گیریم (ز- و) و که معمولا ۱۵ تا ۱۶ سانت می‌باشد. برای قسمت جلو زیرپوش فقط گودی گردن را ۵ به ۶ در نظر می‌گیریم. البته قسمت پشت زیرپوش گودی گردن تغییری نمی‌کند فقط قسمت جلو گردن را ۶ سانت پایین آمده و برش می‌زنیم.

آستین:
پارچه را چهارلا کرده قد آستین را علامت می‌زنیم (الف- ب) و برای گشادی آستین بلندی حلقه را بدون اضافه علامت می زنیم (الف- ج) (ب- د) و از طرف چهارلای باز ۵ سانت پایین آمده برای کاپ (ج- ه) و برای مچ آن ۲ تا ۳ سانت داخل می‌شویم و به زیر کاپ می‌رسانیم.
شلوار:
پارچه را روی دولای بسته چهارلا می‌کنیم. قد شلوار را ۴۳ تا ۴۶ سانت در نظر می‌گیریم (الف- ب) برای گودی آن ۱۵ سانت در نظر می‌گیریم. (الف- ج) (ب- د) ۳ سانت از طرف چهارلای باز پایین شلوار داخل می شویم به زیر فاق وصل می‌کنیم.
شورت:
قد شورت را ۴۰ تا ۵۰ سانت روی چهارلای بسته علامت می‌زنیم. (الف- ب) و گشادی آن را روی چهارلای بسته ۱۵ سانت در نظر می‌گیریم. (الف- ج) (ب- د) از طرف چهارلای باز ۲۰ تا ۲۵ سانت پایین آمده (ج- ه) ۳ سانت داخل می‌شویم و فاق را علامت می‌زنیم و برای دم پاچه ۲ تت ۳ سانت از دم پاچه داخل می‌شویم به فاق وصل می‌کنیم.
کلاه نوزادی:
قد کلاه را ۳۲ سانت (الف- ب) و پهنای آن را ۱۲ تا ۱۴ سانت (الف- ج) (ب- د) در نظر می‌گیریم. برای پشت کلاه وسط آن را علامت می‌زنیم و ۲ سانت داخل می‌شویم و به نقطه (الف- ب) می‌رسانیم.

پشت کلاه را با خرید کتاب اموزش خیاطی خانم عمرانی به راحتی بیاموزید.

بلندی آن را ۱۲- ۱۱ سانت و پهنای آن ۸- ۱۰ سانت علامت می‌زنیم از طرف بالای کلاه ۲ سانت از هر طرف داخل می‌شویم و به پایین وصل می‌کنیم.
پیش‌بند:
قد پیش‌بند را ۲۵ تا ۳۰ سانت در نظر می‌گیریم (الف- ب). روی دولای بسته گودی گردن را ۵ به ۶ سانت (ج- د) علامت می‌زنیم. بعد از گردن سرشانه را بدون اضافه علامت می‌زنیم با شیب ۲ سانت پایین آمده و بلندی حلقه را ۱۲ تا ۱۴ سانت پایین آمده و برای سینه ۴/۱ دور سینه را بدون اضافه علامت می زنیم که ۱۵ سانت می باشد. و برای قسمت پایین پیش‌بند را ۵ سانت از طرف پهلو بالا رفته و به جلو پیش‌بند وصل می‌کنیم. از زیر بغل ۵ سانت پایین آمده ۵ سانت به گشادی اضافه می‌کنیم تا پایین پیش‌بند اضافه می‌شود.
آستر پیش‌بند:
آستر از جنس پلاستیک یا نخی می‌باشد که به اندازه خود پیش‌بند است و بندک آن را از خط کمر ۲ تایی از دو طرف دوخت می‌شود که به پشت گره می‌خورد.
پیش‌بند بدون پشت:
روی دولای باز قد- پیش‌بند را علامت زده ۲۵ تا ۳۰ سانت گودی گردن را ۵ به ۷ علامت می‌زنیم و کل بالاتنه را مانند پیش‌بند قبل علامت زده و ۵ سانت از سرشانه بالا رفته و پشت یقه را ۵ سانت علامت می‌زنیم و این علامت را به صورت هلال به بلندی حلقه علامت می‌زنیم. از پایین قد پیش‌بند ۵ سانت بالا رفته و پایین آن را هلال می‌کنیم و این پیش‌بند را نیز آسترکشی می‌کنیم و جلو آن را دکمه می زنیم.

لباس خواب
لباس خواب از جنس حوله یا تریکو می‌باشد. پارچه را دولا کرده قد را ۵۰ سانت در نظر می‌گیریم. روی دولای باز پارچه علامت می‌زنیم (الف- ب) ۵ سانت برای سجاف آن داخل می‌شویم (الف- ج) (ب- د) بعد گودی گردن ۵ به ۲ بعد از سجاف داخل می‌شویم (الف- ج) و سرشانه را با شیب آن علامت زده (ج- ه- و) بعد از شیب سرشانه بلندی حلقه را پایین آمده (و- ز) و انتهای بلندی حلقه ۴/۱+ ۴ دور سینه را علامت زده تا پایین آمده تا قد لباس. بعد قد آستین را از بعد از شیب سرشانه به بالاتنه اندازه زده با شیب ۵ سانت (ه- ط- ی) و برای مچی آن ۱۰ تا ۱۲ سانت پایین آمده و برای زیر بغل نیز ۵ سانت به صورت کج پایین آمده (ج- ز- ک) و از مچی آستین به زیر بغل و از زیر بغل به قد لباس علامت زده و به هم وصل می‌کنیم (ل- ک- م)

برش رگلان و اموزش کامل ان در کتاب خیاطی سیما عمرانی

 

گودی گردن را نصف کرده و این علامت را از گودی گردن تا زیر بغل برش می‌زنیم (ج- ز- ک) و یقه را ۵ سانت در نظر می‌گیریم.
پشت:
پشت لباس مانند جلو میباشد با این تفاوت که بدون سجاف می‌باشد و برای گشادی آن ۴/۱ دور سینه را در نظر می‌گیریم و گودی گردن ۵ به ۲ است و برای پشت شیب سرشانه را ۲ سانت کمتر پایین آمده تا آستین راحت‌تر باشد یعنی شیب سرشانه را ۳ سانت پایین می‌آید.
مچی:
پارچه‌ای را دولا کرده بعد چهارلا می‌کنیم و بلندی آن را ۴ تا ۶ سانت علامت زده و پهنای آن را ۸ سانت علامت زده و برای دوخت آن اول آستین را مقداری چین داده بعد مچی را به آستین وصل می‌کنیم.
دوخت:
اول برش رگلان را دوخت کرده بعد از گودی گردن دوخت می‌کنیم تا مچ. از زیر بغل نیز از مچی دوخت کرده تا پایین لباس سجاف جلو را تا زده روی آن دوخت می‌کنیم و گودی گردن را که بازی یقه را ۵ سانت در نظر گرفته‌ایم می‌توانیم پارچه‌ای را دولا کرده به عنوان سجاف و یا یقه به یقه لباس دوخت کنیم و یا به صورت ساده یقه را تا زده و دوختی روی آن انجام دهیم و مچی آستین را نیز به آستین دوخت می‌کنیم.
جیب:
پارچه را ۸ به ۸ یا ۶ به ۶ برش زده از روی لباس به لباس دوخت می‌کنیم که از گردن قد بالاتنه جلو را + ۵ سانت پایین آمده جیب‌ها را دوخت می‌کنیم. می‌توانیم پایین آن را به صورت کیسه‌ای در بیاوریم تا پایین لباس از هر طرف پهلو دکمه چفتی داشته باشد و تا بخورد و یا آزاد باشد.

 

 

کتاب آموزش خیاطی , کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی