قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس

خرید پستی مطمئنی را با من و تو خرید تجربه نمایید.

فروشگاه اینترنتی من و تو خرید

09359482324|09361633010 همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب

روش دوخت برش جلوی پیراهن به روش خانم عمرانی

برش جلوی پیراهن در مجموعه اموزش خیاطی خانم عمرانی سیمای خانواده

قد پیراهن را دولای باز (الف- ب) پارچه علامت می‌زنیم و ۸ تا ۶ سانت برای همگرد یقه داخل می‌شویم (الف- ج) (ب- د) و ۵ سانت گودی گردن را داخل می‌شویم. به بازی یقه (م- ن) و سرشانه را ۲+ از نقطه (م- ه) به شیب ۲ سانت علامت می‌زنیم (ه- و) بعد بلندی حلقه را که ۱۵ تا ۱۷ سانت می‌باشد نسبت به سن بچه‌ها علامت زده (و- ز) انتهای بلندی حلقه ۴/۱+ ۴ دور سینه داخل می‌شویم البته از بعد از ۶ تا ۸ سانت همگرد که نقطه (ز) می‌باشد قد بالاتنه جلو را از گوشه گردن پایین آمده که ۲۵ تا ۳۰ سانت می‌باشد که نقطه (ح- ی) می‌باشد و ۱ سانت داخل نمی‌شویم چون می‌خواهیم خط کمر ما چین بخورد ۱۰ سانت به خط کمر اضافه می‌کنیم (ح- ی- ط) و ۱۵ سانت برای بلندی باسن پایین آمده ۴/۱ دور باسن + ۴ سانت بعد از ۶ تا ۸ سانت داخل می‌شویم و این ۱۰ سانت را از خط به پایین پیراهن ادامه داده و به پایین پیراهن ۵ تا ۷ سانت اضافه می‌کنیم (ک- ل) که فون لباس می‌باشد جلو را برش می‌زنیم.
برش پشت پیراهن:
روی دولای بسته می‌باشد (الف- ب) به اندازه قد جلو و گودی گردن ۲ تا ۵ سانت می‌باشد (ج – د) سرشانه را ۲+ کرده (ج- ه) با شیب ۱ سانت (ه- و) و بلندی حلقه را به اندازه جلو که ۱۵ تا ۱۷ سانت می‌باشد علامت می‌زنیم. نقطه (و- ز) انتهای بلندی حلقه را ۴/۱+ ۲ دور سینه می‌باشد. قد بالا تنه را از گوشه گردن پایین آمده برش آن را به اندازه جلو می‌باشد (ج – ی) و ۱۰ سانت از خط کمر اضافه کرده برای چین پشت (ی- ط) که این علامت را به هم وصل می‌کنیم و تا پایین لباس این علامت‌ها را به هم وصل می‌کنیم و ۵ سانت به فون پایین لباس اضافه می‌کنیم.

دوخت:
اول سجاف لباس را به لباس دوخت می‌کنیم بعد پایین لباس را چین می‌دهیم تا به اندازه بالا تنه شود بعد آستین آماده شده را به لباس دوخت می‌کنیم.

روش دوخت سجاف در کتاب آموزش خیاطی سیما عمرانی

مانند خود یقه می‌باشد. از طرف یقه به اندازه یقه از طرف سرشانه ۵ سانت و از پایین لباس هم ۵ سانت می‌باشد. سجاف پشت سر هم به همین صورت می‌باشد.

آستین پوفکی در dvd آموزش خیاطی خانم عمرانی

پارچه را دولا بعد چهار لا کرده قد آستنی ۱۲ تا ۱۵ سانت نسبت به سن بچه‌ها … و گشادی (۱۵ تا ۱۷)+ ۲ سانت جای دوخت (الف- ج) (ب- د) سانت از طرف چهار لای باز پایین آمده برای کاپ آستین (ج- ه) و از پایین آستین نیز ۲ سانت داخل می‌شویم. (د- و). برای پایین آستین می‌توانیم بندکی برای دم آستین برش بزنیم ۲/۱+ ۲ دور بازو و به بلندی ۶- ۴ سانت می‌باشد که برای دوخت آن را دولا کرده دم آستین را چین می‌دهیم و تیکه پایین آن را به آستین وصل می‌کنیم و آستین را به لباس دوخت می‌کنیم البته آستین را چین می‌دهیم و بعد دوخت می‌کنیم.
جیب:
بلندی ۱۰ تا ۱۲ سانت به پهنای ۸ تا ۱۰ سانت که از خط کمر ۵ سانت پایین آمده جیب‌ها را دوخت می‌کنیم.

 

تاپ و بلوز آستین سر خود با دامن چین‌دار
قد تاب را روی چهار لای بسته علامت می‌زنیم (الف- ب) و چون جلو بسته می‌باشد پشت و جلو را با هم برش می‌زنیم. گودی گردن پشت را علامت زده بعد یکی از بالا تنه‌ها را جدا کرده برای قسمت جلو گودی گردن جلو را علامت می‌زنیم و برای گودی گردن پشت ۵ به ۲ علامت می‌زنیم (ج- د) سرشانه ۵+ سانت علامت زده (ج- ه) با شیب ۲ سانت (و) بعد از شیب سرشانه بلندی حلقه را ۱۵ الی ۱۷ سانت پایین آمده (و – ز) و ۴/۱+ ۲ دور سینه برای جای دوخت داخل می‌شویم. چون جلو بسته می‌باشد فقط ۲ سانت برای جای دوخت اضافه می‌کنیم و اگر پارچه کشی بود ۴/۱ دور سینه را بدون اضافه علامت می‌زنیم (ح- ز) از طرف پهلوی لباس ۵ سانت بالا رفته و از طرف جلو نیز ۵ سانت بالا رفته تا پایین تاب به صورت ۷- برش بخورد. (ط- ط) (ب- ک) و برای قسمت جلو گودی گردن را ۵ تا ۶ سانت برای بازی یقه اندازه زده و برش می‌زنیم (ج- ل) و سجاف یقه جلو و پشت را جدا جدا برش می‌زنیم. بذرای جلو باز این بلوز تمام اندازه‌ها به اندازه جلو بسته می‌باشد به جز سجاف جلو که ۵ سانت است. دور سینه را ۴/۱+ ۴ دور سینه علامت می‌زنیم. و برای پشت تمام اندازه‌ها همانند تاپ آن می‌باشد.
دامن:
قد دامن را ۲۴ تا ۲۶ سانت + ۵ سانت کشدوزی کرده (الف- ب) و پارچه را دولا بعد چهارلا می‌کنیم و ۴/۱+ ۴ دور باسن علامت می‌زنیم. (الف- ه) (ب- د) ۲ سانت برای پهلو و خط کمر داخل شده به فون دامن که ۵ سانت می‌باشد علامت می‌زنیم (ج- ه) (د- و) دامن را برش می‌زنیم.
دوخت:
برای دوخت دامن اول پهلوها را دوخت می‌کنیم. بعد کش به اندازه ۳۵ تا ۴۰ سانت لازم داریم. اول سر کش‌ها را دوخت می‌کنیم. بعد کش را تقسیم بر ۴ کرده بالای دامن نیز تقسیم بر ۴ می‌شود. حالا کش را به کمر دوخت می‌کنیم. دوختی هم روی کش می‌زنیم تا دوخت آن زیبا شود.
آموزش دوخت تاپ درسی دی آموزش خیاطی خانم عمرانی

 

این تاپ را می‌توانیم بدون سجاف نیز دوخت کنیم. فقط سر شانه‌ها را دوخت کرده بعد زیر بغل را دوخت می‌کنیم و در آخر دور حلقه آستین را دوخت می‌کنیم. برای جلو باز ان اول سجاف را تا کرده به گودی گردن می‌رسانیم بعد سرشانه‌ها را دوخت می‌کنیم بعد حلقه آستین را، در آخر پایین بلوز را دوخت می‌کنیم و جا دکمه روی سمت راست به فاصله ۵ تا ۷ سانت علامت زده دکمه‌ها را به لباس دوخت می‌کنیم.

فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی , خرید کتاب آموزش خیاطی