قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس

خرید پستی مطمئنی را با من و تو خرید تجربه نمایید.

فروشگاه اینترنتی من و تو خرید

09359482324|09361633010 همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب

آستین و روش های کامل دوخت در سی دی آموزش خیاطی خانم عمرانی

آستین  و روش های دوخت 

پارچه را دولا می‌کنیم بعد چهارلا بلندی حلقه را روی گشاد آن و قد آستین را علامت می‌زنیم برای مچی آستن می‌توانیم آستین را ساده تا بزنیم و بعد از دوخت کامل آستین را وصل کنیم. یقه لباس را خیلی ساده دوختی روی آن انجام می‌دهیم. این لباس را می‌توانیم بدون درز برش بزنیم که در این صورت پارچه را دو لا بعد چهار لا کرده قد شورت را بلندتر اندازه زده ولی قسمت جلو را از برش ۲ سانت کوتاه می‌کنیم و گودی گردن جلو را بعد از جدا کردن جلو و پشت لباس یقه جلو را برش دیگری می‌زنیم ولی از ابتدا قسمت پشت الگو را ترسیم می‌کنیم.

بلوز یقه  را به صورت کامل در مجموعه سایت آموزش خیاطی خانم عمرانی فرا بگیرید.

قد بلوز را روی دولای باز پارچه علامت می‌زنیم (الف- ب) ۵ به ۷ سانت برای چین جلو آن داخل می‌شویم (ج- د) بعد گودی گردن را ۵ به ۵ علامت زده (ه- و) بعد از گردن سرشانه را با شیب ۲ سانت داخل می‌شویم (و- ز) بلندی حلقه را پایین آمده + ۲ چون برش از کارور می‌باشد (ز- ح) و انتهای بلندی حلقه دور سینه می‌باشد و این گشادی تا پایین بلوز ادامه داده جلو بلوز را برش می‌زنیم. برش جلو کارور از زیر خط کارور تا جلو بلوز می‌باشد (ط- ی).
پشت:
روی دولای بسته می‌باشد. قد بلوز را به اندازه جلو تا زده ۵ تا ۷ سانت برای چین آن داخل می‌شویم (الف- ب) بعد از چین گودی گردن را ۵ به ۲ علامت می‌زنیم (ج- د) و سرشانه + ۲ سانت با شیب ۱ سانت علامت زده (ج- و) و بلندی حلقه را + ۲ سانت علامت زده ۴/۱ دور سینه را برای گشادی بلوز در نظر گرفته تا پایین بلوز علامت می‌زنیم. برش کارور پشت باز از زیر خط کارور می‌باشد.

آستین و روش های کامل دوخت در سی دی آموزش خیاطی خانم عمرانی

روی چهارلای بسته علامت می‌زنیم (الف- ب) ۱۵ سانت و گشادی آن بلندی حلقه +۲ می‌باشد (ج- د) ۱۰ سانت از طرف چهارلای باز پارچه از قد آستین برای کاپ پایین آمده (ج- و) و ۲ سانت از دم آستین کم می‌کنیم (د- و) زیر بغل وصل می‌کنیم و ۵ سانت از طرف چهارلای بسته بالا رفته (الف- ز) به آستین اضافه می‌کنیم و کاپ را برش می زنیم (ز- و)
سجاف:
پارچه‌ای را دولا کرده به عرض ۴ سانت و به بلندی قد بلوز
یقه:
سرشانه را روی هم قرار داده و گودی گردن پشت و جلو و بازی یقه را اندازه زده و بلندی یقه را ۵ تا ۷ سانت روی دولا علامت می‌زنیم جلو یقه روی دولای باز می‌باشد ۲ سانت داخل می‌شویم و جلو یقه را هلال می‌کنیم تا جلو یقه گرد شود.
دوخت:
اول قسمت پایین بلوز را چین می‌دهیم تا به اندازه بالای آن شود. وقتی اندازه شد به هم وصل می‌کنیم تا جلو لباس کامل شود. سجاف را دو لا کرده به قسمت جلو بلوز دوخت می‌کنیم تا دکمه‌خور آن آماده شود بعد پشت بلوز را نیز چین می‌دهیم و قسمت بالای پشت را به عقب می‌رسانیم تا چین آن رفع شود. بعد بالا و پایین پشت را به هم وصل می‌کنیم. یقه را لایی زده و پایین یقه را دوخت کرده یقه را به لباس وصل می‌کنیم. آستین را نیز چین می‌دهیم تا به اندازه بلندی حلقه شود بعد به بلوز وصل می‌کنیم. دم آستین را چین می‌دهیم تا به اندازه بازو شود و دوختی روی آن انجام می‌دهیم بلوز کامل می‌شود.

پیراهن دخترانه  را با خرید آموزش خیاطی به صورت کامل فرا بگیرید.

جلو:
قد پیراهن را روی دولای بسته علامت می‌زنیم (الف- ب) ۸ تا ۱۰ سانت برای چین داخل می‌شویم (الف- ج) (ب- د) بعد از چین پیراهن بالا تنه را پیاده می‌کنیم ۵ به ۵ گردن را علامت می زنیم (ه- و) و بعد سرشانه را داخل می‌شویم با شیب ۲ سانت (ه- و) پایین آمده و بلندی حلقه را که تا ۱۵ تا ۱۷ سانت می‌باشد علامت می‌زنیم (و- ز) در انتهای بلندی حلقه ۴/۱+ ۲ دور سینه را داخل می‌شویم که از بعد از چین پیراهن می‌باشد نقطه (ح- ط) و این نقطه را تا پایین پیراهن ادامه می‌دهیم و به پایین پیراهن ۸ تا ۱۹ سانت اضافه کرده برای فون پیراهن که به خط سینه می‌رسانیم.
پشت:
پشت پیراهن روی دولای بسته می‌باشد و به اندازه قد جلو است (الف- ب) که باز ۸ تا ۱۰ سانت برای چین داخل می‌شویم (الف- ج) (ب- د) بعد گردن را ۵ به ۲ علامت زده (ه- و) و سرشانه را با شیب آن که ۵/۱ سانت می‌باشد علامت می زنیم (ه- ز) بعد از بلندی حلقه دور سینه را علامت زده که به اندازه جلو پیراهن می‌باشد (ز- ح) بعد از بلندی حلقه دور سینه را علامت زده (البته بعد از چین) آن را داخل می‌شویم (ط- ح) و چون لباس ما فون دارد احتیاج به دور باسن نمی‌باشد. چون قسمت پایین لباس با فون حالت کلوش به زیر سینه می‌رسانیم (ح- ی)
مدل:
برای مدل این پیراهن از روی خط کارور برشی به صورت کچ تا ۳ سانت زیر خط سینه زده می‌شود که این برش بعد از شیب سرشانه ۸ تا ۱۰ سانت پایین آمده و از زیر خط کارور می‌باشد (ک- ل) و برای قسمت بالای پیراهن که روی دولای بسته می‌باشد ۳ تا ۵ سانت برای سجاف به لباس اضافه می‌کنیم (م- ن) و بقیه بالاتنه دور ریز می‌باشد.
مدل پشت:
مدل پشت نیز به همین صورت  در آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی برش می‌خورد باز از زیر خط کارور به ۳ سانت زیر سینه وصل می‌کنیم و قسمت بالای مدل را چون می‌خواهیم چین را حذف کنیم باید گودی گردن را برش نزنیم تا گودی گردن را به عقب برده تا اضافه بالا تنه را حذف کنیم که این قسمت دورریز می‌باشد.
یقه:
سرشانه جلو و پشت را روی هم قرار داده و گودی گردن را اندازه زده و دور یقه روی چهارلای بسته قرار داده (الف- ب) و بلندی یقه را ۵ تا ۷ سانت روی چهارلای علامت می‌زنیم (الف- ج) (ب- د) وسط یقه را علامت زده ۲ سانت داخل می‌شویم (الف- ه – ب) و یا از یقه کم می‌کنیم و به گوشه‌های یقه می‌رسانیم و برای پایین یقه ۳ سانت از هر طرف یقه داخل می‌شویم و یقه را هلال برش می‌زنیم.
آستین:
پارچه را دولا بعد چهارلا کرده قد آستین را منهای ۴ سانت کرده (الف- ب) و گشادی آستین را بلندی حلقه علامت زده + ۲ سانت (الف- ج) (ب- د) و ۱ سانت از قد آستین بالا رفته (ه) و از طرف چهارلای باز ۵ سانت پایین آمده تا کاپ آستین را علامت بزنیم (ه- و) برای پایین آستین ۲ سانت از گشادی پایین آستین داخل می‌شویم و به زیر بغل می‌رسانیم (ز- و)

 

روش دوخت مچی نوزاد در مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

پارچه را دولا بعد چهارلا می‌کنیم. برای بلندی مچ ۶ سانت در نظر می‌گیریم و برای پهنای آن ۲/۱+ ۲ دور مچ داخل می‌شویم. نصف مچی را لایی زده گوشه‌های مچی را دوخت می‌کنیم و به آستین وصل می‌کنیم.
دوخت:
اول سجاف یقه را به لباس دوخت می‌کنیم که می‌توانیم سجاف را به صورت کامل یعنی کل بالاتنه را لایی و یا آستر دوخت کنیم بعد قسمت پایین لباس را چین می‌دهیم تا به اندازه بالا تنه بالای لباس شود و به بالا تنه وصل می‌کنیم. یقه را که نصف آن را لایی زده‌ایم گوشه‌ها را دوخت می‌کنیم و از گودی گردن پشت یقه را وصل می‌کنیم تا به قسمت جلو که قسمت جلو یقه بین سجاف و لباس قرار می‌گیرد آستین را آماده کرده مچی را دوخت کرده‌ایم به لباس وصل می‌کنیم و جیب را که ۸ به ۸ یا ۱۰ به ۱۰ می‌باشد آماده کرده از رو به لباس دوخت می‌کنیم.
سارافون یقه خشت
قد بالا تنه جلو را + ۲ سانت روی دولای باز پارچه علامت می‌زنیم (الف- ب) نسبت به سن ۵- ۶ سانت برای یقه داخل می‌شویم نقطه (ج) به بازی یقه ۱۰- ۱۲ سانت (د) علامت می‌زنیم که پایین یقه را ۲ سانت کمتر از بالای یقه داخل می‌شویم (د- ه- ج) سرشانه + ۲ سانت با شیب ۲ سانت (ج- و) و بلندی حلقه را بعد از شیب سرشانه علامت زده و پایین آمده که ۱۵ تا ۱۷ سانت می‌باشد (و- ز) و انتهای بلندی حلقه ۴/۱+ ۴ دور سینه را داخل می‌شویم. نقطه (ح) و به قد بالا تنه جلو که ۲ سانت از خط کمر داخل شده‌ایم می‌رسانیم (ب- ح- ط) و از بعد از شیب سرشانه بلندی کارور را که ۸ تا ۱۰ سانت است پایین آمده ۲/۱+ ۲ کارور جلو را داخل شده و حلقه را از شیب سرشانه به کارور و از کارور به خط سینه علامت زده (و- ز- ح) از خط بالاتنه جلو نقطه (ب) ۵ تا ۷ سانت دیگر پایین آمده و برش دیگری می‌زنیم و به نقطه‌های (ب- ی- ک) وصل می‌کنیم.
سجاف:
سجاف یقه مانند خود یقه می‌باشد یعنی به صورت یقه خشت

پایین سارافون را به صورت کامل در آموزش خیاطی مبتدی خیاطی خانم عمرانی یاد بگیرید.

دامن سارافون از ۲ چین تشکیل شده چین اول ۲ تا ۳ برابر دور باسن می‌باشد و چین دوم ۳ برابر دور باسن است. قد چین اول از خط کمر تشکیل می‌شود. ولی قد چین دوم از خط کمر تا قد دامن می‌باشد که قد دامن را تقسیم بر ۲ کرده و برای چین دوم می توان قد چین را به اندازه چین اول برش بزنیم ولی آستری را خط کمر تا قد چین اول از خط کمر دوخت کنیم را به آن دوخت کنیم.
پشت:
قد بالا تنه پشت را به اندازه جلو علامت روی دولای بسته گودی گردن را ۵ به ۲ سرشانه به اندازه جلو شیب ۱ سانت به بلندی حلقه جلو و دور سینه را بدون اضافه علامت می‌زنیم.
دوخت:
اول سجاف یقه را به یقه دوخت می‌کنیم و چون قسمت بالا تنه دکمه‌خور دارد به اندازه ۴ سانت سجاف‌ها را روی قرار داده بعد قسمت برش بالا تنه را به لباس دوخت کرده در آخر چین دامن را به بالا تنه دوخت می‌کنیم. که برای چین می‌توانیم روی خط کمر درشت دوخت می‌کنیم و نخ زیر را می‌کشیم تا چین بخورد و به اندازه بالا تنه چین می‌دهیم و به بالا تنه وصل می‌کنیم و آستر را نیز به بالا تنه دوخت کرده چین دوم را آماده کرده به دامن دوخت می‌کنیم.

 

 

خرید آموزش خیاطی سیما عمرانی , آموزش خیاطی آسانخرید پستی آموزش خیاطی خانم عمرانی